Algemene info 2020-09-13T17:20:23+00:00

Voor alle info i.v.m. lidgeld en inschrijvingen, verwijzen we je graag door naar onze inschrijfpagina.

DE LESNIVEAUS

KIDS PROGRAM

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Heb je altijd al gedroomd van een coole sprong of een leuke trick op de rail? Je kan al bochten maken en wil veilig een stapje verder… Dan ben je bij ons op het juiste adres! Je ontdekt je tijdens het KIDS-program de basis van het freestyle snowboarden. Het is de ideale stap tussen de verfijning van je techniek en het aanleren van freestyle. Meer info vind je hier.

 

GELE GROEP
Instapniveau Freestyle

Basisniveau uit de classificatie van Sneeuwsport Vlaanderen: beginnende freestylers & kinderen die overstappen vanuit KIDSprogram)

Info

Als instapniveau gelden volgende technieken:

 • Vlot bochten kunnen maken op de piste met een juiste techniek + basistechnieken in  switch beheersen
 • Over een degelijke gewrichtsmobiliteit en kantengevoel beschikken
 • Klaar zijn voor de eerste stappen van het freestylen
 • Kleine jump: eerste sprongen (grabs), aanzet eerste 180’s
 • Flat boxen

Blueprint training

 • 20-30min opwarming en techniektraining: pistetechniek met focus op een correcte basishouding (flexie knieën, niet ingedraaid staan, mooie, neutrale houding van de schouders), ook in switch. Gebruik van verschillende oefenvormen en spelvormen om hierop te werken. Aandacht voor behoud van juiste houding, kantengevoel, mobiliteit op het board, leren snijden, verfijnen van snelheid en controle
 • 20-30min flattricks
 • Variatie in spinrichting is noodzakelijk. Dit hoeft niet elke training te wijzigen maar op een maand tijd wel steeds 4 richtingen trainen
 • Nose- en tailturns, alle 180’s, ollie en nollie, combinative van pressen en poppen in verschillende richtingen met aandacht voor juiste technische basis.
 • 30min kleine jump of boxen (goede variatie vinden hiertussen, om de 3 trainingen wisselen.)
 • Blijvend aandacht voor correcte basishouding bij het aanrijden en het poppen(flexie knieën,  juiste gewichtsverdeling,  niet ingedraaid staan)
 • Leren inschatten van snelheid (Waar vertrekken? Hoeveel speedchecks?)
 • Correcte lijnen rijden bij 180’s. Set-up turn die recht uitkomt
 • Aandacht voor alle basis grabs en 180’s in de vier spinrichtingen.
 • 10’ cooling down (individueel verschillend), of spelvorm, fotoshoot, videofeedback,…
 • Tricks afbouwen om risico op blessures te vermijden.
 • Voor de -16jarigen: tips meegeven voor zelfstandige training in het weekend? Tips rond veiligheid? Ook aan ouders?

RODE GROEP
Semi gevorderd Freestyle

Verfijnd Basisniveau uit de classificatie van Sneeuwsport Vlaanderen

Info

In de oranje groep wordt geen onderscheid meer gemaakt op vlak van leeftijd. Er wordt gestreefd naar homogene groepen op technisch vlak.  Als instapniveau gelden volgende technieken:

 • Gesneden bochten kunnen maken op de grote piste, dmv een lage en dynamische houding. Gecontroleerde bochten in switch.
 • Vlotte overgang van voorkeursvoet naar switch aan hoge snelheid op de grote piste dmv verschillende 180’s
 • Straight airs (met grab), 180°’s, shifthy’s en 360’s op de kleine kicker
 • Behoud van juiste houding en technieken bij straight airs op de grote kicker. Eerste 180’s op de grote kicker.
 • Meer variatie op flat boxen en easy rails + eerste kinked boxen en rails

Blueprint Training

 • 20min opwarming en flattricks: afdalingen gesneden bochten in switch, flattricks zoals 180’s to nose- en tail press, rotaties in 4 richtingen, nollie-back1, hardway rotaties, enz
 • 60min  snowpark (jump of boxen. Goede afwisseling vinden hiertussen, om de 3 trainingen wisselen)
 • Blijvende aandacht voor behoud correcte basishouding (flexie knieën, juiste gewichtsverdeling, niet ingedraaid staan)
 • Inschatten van snelheid grote kicker vs kleine kicker (Waar vertrekken? Hoeveel speedchecks?)
 • Correcte lijnen rijden bij rotaties met vermijden van meest voorkomende fouten (te scherp insturen, romp te veel voorover gebogen, inrutchen, …)
 • Alle basissprongen en 180’s op de grote kicker, eerste 360’s op kleine kicker.
 • Zoeken naar combinatie tussen gekende sprongen en rotaties op de grote kicker en nieuwe tricks op de kleine kicker.
 • 10’ cooling down (individueel verschillend): tricks afbouwen om risico op blessures te vermijden.
 • Voor de -14 jarigen: tips meegeven voor zelfstandige training in het weekend? Tips rond veiligheid? Ook aan ouders?

PAARSE GROEP
Gevorderd Freestyle

Expert Niveau uit de classificatie van Sneeuwsport Vlaanderen

Info

De Rode Groep omvat freestylers die voornamelijk kiezen voor de grote kicker en technisch moeilijkere rails en boxen. Als instapniveau gelden volgende technieken:

 • Volledige boardcontrole die vertrekt vanuit een juiste positie en optimaal kantengevoel, zowel in voorkeurspositie als in switch.
 • Riders kunnen anticiperen en corrigeren om foute kanteninzet te vermijden.
 • Uitgebreid gamma aan flattricks waarbij complexe combo’s tussen pressen, 180’s en 360’s mogelijk zijn door middel van perfecte timing en coördinatie in combinatie met een stevige pop.
 • Freestylevaardigheden tot en met 540’s op de grote kicker, in verschillende spinrichtingen, met verschillende grabs, rond verschillende assen.
 • 280°s en 270°s in en out op rails en boxen van verschillende shape

Blueprint Training

 • 10min opwarmen op de grote piste met afdalingen in switch en flattricks
 • 10min opwarmen in snowpark: kleine kicker, style tricks, shifthy’s, …
 • 50min snowpark: combinatie van grote kicker en rails. Blijvend aandacht voor juiste positionering, timing, snelheid en juiste lijnen bij het aanrijden. Rotaties in vier richtingen met aandacht voor dissociatie tussen boven en onderlichaam, minimaal inrutchen, vlakke vs corck spins, stabiele landingen, enz
 • 20’ cooling down (individueel verschillend): Tricks afbouwen om risico op blessures te vermijden. Werken op style, tweaks, nieuwe easy tricks, automatiseren, variëren in grabs.

Afspraken leden/riders?

 • De riders komen op tijd en zorgen ervoor dat hun materiaal is in orde. Materiaal omvat snowboard, boots en beschermmateriaal (helm verplicht, crashpants en rugbeschermer aan te raden).
 • Inboarden voor de start van de training kan gerust, maar op eigen risico (een goed opwarming is absoluut noodzakelijk).
 • De riders verzamelen voor de start van de training onderaan de piste bij de trainer.
 • De riders zijn fit, uitgeslapen en niet onder invloed van verboden, stimulerende middelen of alcoholische dranken.
 • Er wordt niet gegeten tijdens training en er wordt geen afval achter gelaten op de piste.
 • Er mag enkel water gedronken worden tijdens de training.
 • De riders zorgen voor een goede groepssfeer, gezonde push en een aangename sfeer om te trainen.
 • De riders volgen de feedback van de trainer op.
 • De riders verlaten de training niet zonder dit aan de trainer te melden.

Afspraken trainers

 • Er wordt gewerkt met vaste trainers per niveaugroep. De riders krijgen elk een sticker in functie van hun niveau (groen, geel, rood) die overeenkomt met de kleur van armband van de trainer.
 • Stel dat een trainer last minute niet kan komen of later zal zijn, verwittigt hij de clubverantwoordelijke en de andere trainers van dienst via telefoon of sms. De trainer in kwestie probeert een vervanger te zoeken.
 • Indien een trainer lang een bepaalde groep getraind heeft en er nadien een trainerswissel is, dan communiceren beide trainers goed over de komende training(en) zodanig dat er een goede follow-up is.
 • Elke trainer is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie en van het feit dat hij/zij vertegenwoordiger is van de sport. Dit heeft onder andere betrekking op een fitte en gezonde levensstijl, goed voorkomen, vriendelijkheid, beleefdheid, enz.
 • De trainers hebben respect voor elkaar, voor de piste uitbater en het pistepersoneel.
 • Trainers houden rekening met de persoonlijkheidskenmerken van de riders bij het geven van feedback (positieve feedback, stimulerend werken voor de ene, soms wat harder zijn voor de andere)
 • De trainers houden steeds rekening met de veiligheid van de riders. Jongeren/kinderen pushen kan goed zijn, maar ga daarin niet te ver en neem geen onnodige risico’s. Zorg voor een progressieve opbouw.
 • Bewaar steeds een gezonde afstand als trainer ten opzichte van kinderen.
 • Alle trainers zijn administrator voor facebook zodat er foto’s, filmpjes online kunnen gezet worden => feedback naar ouders en riders

Trainingen

Voorbereiding van een training

Elke trainer komt met een lesvoorbereiding naar training. Deze hoeft niet neergeschreven te zijn maar belangrijk is wel dat de trainer weet waar hij op wil werken met de groep. Het thema van de training kadert binnen een kort- en langer termijn doel. Er wordt hier met de groep specifiek naar toe gewerkt. Bv: belangrijk is dat de rookies uit de gele groep (beginners) op termijn de 4 richtingen kunnen spinnen. Een opwarming kan dan bv de 4 gesprongen 180’s inhouden op de grote piste. Nadien wordt er specifiek op 1 of 2 spinrichtingen gewerkt, dit voor een periode van x-aantal weken en nadien wordt er geswitched van spinrichting.

Start van de training

De trainers komen op tijd en zorgen ervoor dat er stipt gestart kan worden met de training. De groep wordt verzameld onderaan de piste, ook al zijn er nog maar enkele leden aanwezig. De trainer kadert de training. Wat gaan we doen? Waarom? Zijn er vragen? Er is een duidelijk startmoment. Als er nadien nog leden laattijdig binnenkomen, kan de uitleg eventueel nog eens herhaald worden maar kort en niet ten koste van de leden die wel op tijd waren.

Tijdens de training

Er wordt op een gemotiveerde, didactisch verantwoorde manier les gegeven in een veilige setting waar fun en progressie centraal staan. De trainer brengt elke rider naar een hoger niveau dmv gerichte feedback, zo nodig gedifferentieerd op basis van verschillen in technisch niveau, geslacht, leeftijd, fysieke gesteldheid, enz.

Einde van de training

De trainers zorgen voor een duidelijk eindmoment van de training: high five voor iedereen, wat ging goed en wat kon beter? Waar gaan we volgende week op werken? Riders die langer willen blijven kunnen dat doen, maar op eigen verantwoordelijkheid. Enkele tips van de trainer kunnen ook wenselijk zijn. Gedurende x aantal momenten per jaar staan de trainers ter beschikking voor overleg en vragen van de ouders. De ouders kunnen hiervoor ook altijd terecht bij de Headcoach.

Schrijf je snel in voor het nieuwe seizoen!

Vertrouwenspersonen

Is er een vertrouwelijk probleem (pestgedrag, conflicten, ..)? Dan kan je bij deze mensen terecht:

Kids Program: Kim Vaes – 0487 38 25 87 – kim.vaes1@hotmail.com
Freestyle team: Marcel Van Hoeij – 0477 68 53 03 – marcel@vanhoeij.be